Pomiary

Po skończonych pracach montażowych wykonujemy wszystkie niezbędne do dobioru instalacji w ZE pomiary elektryczne najnowszymi miernikami firmy Sonel

 

Pomiary obejmują :

-Rezystancja Uziemienia

-Rezystancje izolacji

-Pętle zwarcia

-Badanie czasu wyłączenia wyłączników różnicowo-prądowych

-Skuteczność zerowania