Pracuj z nami


Imię i nazwisko *
Adres e-mail:*
Tel. kontaktowy:*
Doświadczenie zawodowe:*
Proszę podać nazwy ostatnich dwóch pracodawców, okres zatrudnienia, oraz opisać
krótko zakres realizowanych zadań
Wykształcenie:*
Proszę podać rok ukończenia oraz nazwę ukończonej szkoły wyższej
Curriculum Vitae:*
List motywacyjny:*
Akceptowane są pliki (rtf), (pdf), (doc) i (docx), max. rozmiar 512 kB

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów
rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia
29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz 883